Sudjelovanje na ljetnoj školi DIS 2018 - Danube: Future Interdisciplinary School


Na bugarskom Sveučilištu Ruse održala se početkom rujna (9. do 16. rujna) ljetna škola Danube: Future Interdisciplinary School (DIS 2018). Tema ovogodišnje ljetne škole bila je „Project Management and Entrepreneurship for Sustainable Development of the Regions in the Danube River Basin“.

Na ljetnoj školi sudjelovala je naša djelatnica Marina Škunca, naučivši pritom mnogo o globalnim ciljevima održivog razvoja UN-a, regionalnom razvoju dunavske makroregije, pripremi projekata te radu u interdisciplinarnom okruženju. U sklopu praktičnog dijela nastave, kao dio interdisciplinarnog međunarodnog tima, sudjelovala je u razvoju projektne ideje revitalizacije pridunavskih sela na studiji slučaja hrvatskog naselja Mohovo.

Danube: Future Interdisciplinary School dio je projekta Danube:Future - zajedničkog projekta Dunavske rektorske konferencija (DRC) i Rektorske konferencije sveučilišta iz alpsko-jadranske regije (AARC] ) te ključnog projekta Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR).

Više o ljetnoj školi pročitajte na stranicama škole.


GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

  • Facebook Social Icon

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.