top of page

Sudjelovanje na radionici „Exploring Landscape Boundaries and Natura 2000“


Naša djelatnica Marina Škunca sudjelovala je na radionici „Exploring Landscape Boundaries and Natura 2000“, pri čemu je održala plenarno predavanje pod nazivom „The boundaries of governance: how Natura 2000 is integrated with policies like WFD and CAP in Croatia“.


Radionica je održana 6. i 7. rujna u gradiću Mende (Francuska) u sklopu 28. međunarodne PECSRL konferencije „European Landscapes for Quality of Life?“, a dio je biogeografskog procesa kojeg od siječnja ove godine provode Wageningen UR (Nizozemska) i partneri.


Više o samoj radionici pronađite na stranici same konferencije.


bottom of page