Sudjelovanje na radionici „Exploring Landscape Boundaries and Natura 2000“


Naša djelatnica Marina Škunca sudjelovala je na radionici „Exploring Landscape Boundaries and Natura 2000“, pri čemu je održala plenarno predavanje pod nazivom „The boundaries of governance: how Natura 2000 is integrated with policies like WFD and CAP in Croatia“.


Radionica je održana 6. i 7. rujna u gradiću Mende (Francuska) u sklopu 28. međunarodne PECSRL konferencije „European Landscapes for Quality of Life?“, a dio je biogeografskog procesa kojeg od siječnja ove godine provode Wageningen UR (Nizozemska) i partneri.


Više o samoj radionici pronađite na stranici same konferencije.


GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

  • Facebook Social Icon

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.