top of page

Sudjelovanje na ljetnoj školi „SER Europe Summer School on Ecological Restoration 2018“


U organizaciji 'MTA Centre for Ecological Research' iz Budimpešte (Mađarska), od 20. - 24. kolovoza 2018. održana je ljetna škola „SER Europe Summer School on Ecological Restoration 2018“. U ljetnoj školi, među 21 sudionikom iz 13 zemalja svijeta, bio je i djelatnik Geonature, Luka Škunca. Ljetna škola organizirana je pod pokroviteljstvom društva 'Society for Ecological Restoration (SER Europe)' i udruge 'EUROSITE', a cilj škole bio je transfer znanja i izmjena iskustva o upravljanju i obnovi travnjaka između istraživača, upravitelja područjima te donosioca odluka.


Kroz brojna predavanja i posjete lokacijama uspješne obnove travnjaka u Mađarskoj, sudionici su svladali sljedeće teme u sklopu ovog petodnevnog programa:

  • upravljanje travnjacima i najznačajnije prijetnje u Europi;

  • osjetljivost i otpornost travnjaka u doba klimatskih promjena;

  • obnova travnjaka pod utjecajem invazivnih vrsta;

  • odabir sjemenskog materijala za obnovu travnjačkih biljnih zajednica;

  • prihvatljivost spontane sukcesije kao alternative za obnovu suhih travnjaka;

  • korisne metode obnove travnjaka (sijanje, košnja, smanjenje nutrijenata u tlu);

  • zajedničko očuvanje prirodnih i povijesnih vrijednosti na primjeru kurgana;

  • integracija tradicionalnog znanja lokalnih zajednica u zaštitu prirode;

  • utjecaj upravljanja travnjacima i njihove obnove na životinjske zajednice.


Na stranicama same škole dostupna je literatura korištena tijekom predavanja te tu možete dobiti pregled značajnih radova vezanih za obnovu i očuvanje travnjaka.


bottom of page