top of page

Sudjelovanje na 2. Mediteranskom seminaru Natura 2000


Na poziv Europske komisije i organizatora, naša djelatnica Marina Škunca sudjelovala je od 14. do 16. studenog na 2. Mediteranskom seminaru Natura 2000. Kao dio Biogeografskog procesa Natura 2000, Seminar je održan u Limassolu (Cipar), u organizaciji nevladine organizacije Terra Cypria te uz potporu Odjela za okoliš i Odjela za šumarstvo ciparskog Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša.


Seminar je bio organiziran oko četiri tematske cjeline, kojima su se pozabavile četiri radne skupine:

  1. Procjena i održivi razvoj ekosustava;

  2. Ciljevi očuvanja, praćenje stanja i evaluacija;

  3. Učinkoviti modeli upravljanja za integrirani pristup pri implementaciji Natura 2000;

  4. Utvrđivanje prijetnji i pritisaka na mediteranske vrste i staništa.


Više o mediteranskoj biogeografskoj regiji i samom procesu pročitajte na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/135_mediterranean_region_en.htm


bottom of page