top of page

Sudjelovanje na seminaru „The management of mountain forest habitat types in Natura 2000 sites“


Djelatnici Geonatura Luka Škunca i Marina Škunca, aktivno su sudjelovali na seminaru održanom 06.-09. studenog 2017. godine pod nazivom „The management of mountain forest habitat types in Natura 2000 sites: experience and case studies from the Continental Biogeographical region“. Seminar je održan u najvećem češkom nacionalnom parku (Národní park Šumava, Republika Češka) koji je smješten u planinskom području uz bavarsku granicu. Organizator seminara je Federacija EUROPARC iz Njemačke, u suradnji s administracijom NP Šumava. Federacija EUROPARC bavi se očuvanjem biološke i kulturne baštine Europe te poboljšanjem upravljanja zaštićenim područjima kroz međunarodnu suradnju, izmjenu ideja i iskustava te utjecanjem na razvoj politike.

Seminar je zamišljen kao mjesto umrežavanja na kojem će se raspraviti teme otvorene tijekom Biogeografskog seminara za kontinentalnu regiju održanog u Luxemburgu 2015. godine. Cilj seminara bio je omogućiti prostor za izmjenu ideja i iskustava u upravljanju planinskim šumama u Natura 2000 područjima između stručnjaka, upravitelja zaštićenim područjima te vladinih i nevladinih organizacija. Tijekom seminara sudionici su se upoznali sa studijama slučaja veznim za teme:

  • obnova vodnog režima;

  • upravljanje potkornjakom;

  • gospodarenje šumom na prirodan način;

  • utjecaj ovakvih mjera upravljanja na Natura 2000 područja i njihove ciljeve očuvanja.

Za sve dodatne informacije, posjetite službenu stranicu seminara: http://www.europarc.org/european-policy-natura-2000/natura-2000/mountain-forest-habitat/


bottom of page