top of page

Sudjelovanje na sastanku "Fungal Conservation in a Changing Europe: the Challenges Ahead"


Slika prikazuje vrstu Lenzitopsis oxycedri, simbol ovog sastanka (preuzeto s http://macfungi.webs.com/apps/blog/categories/show/2148378-eccf-meeting-ohrid-2017)


Početkom listopada (01.-06.10.2017.), naša djelatnica Maja Maslać Mikulec predstavila je poster prezentaciju na sastanku krovnih organizacija za zaštitu gljiva (European Mycological Association (EMA) i International Society for Fungal Conservation (ISFC)) koji se održao u Ohridu (Republika Makedonija). Sastanak služi kao platforma za raspravu te razvoj međunarodne suradnje zbog novih trendova u zaštiti gljiva u Europi – IUCN je izradio listu prioriteta za uvrštavanje vrsta gljiva na crveni popis na globalnoj razini; objavljeni su novi crveni popisi gljiva (npr. Austrija, Njemačka); uvode se nove metode kao alati u zaštiti gljiva, itd.


U sklopu sastanka održano je niz stručnih i znanstvenih predavanja i poster prezentacija, održana je radionica za procjenjivanje IUCN* statusa gljiva, terenski izlasci te izložbe gljiva. Uz brojne istraživače iz Europe, sudjelovali su i istraživači iz cijelog svijeta (npr. Indija, Kina, Južnoafrička Republika).


Više informacija o samom sastanku možete naći na slijedećoj poveznici: http://macfungi.webs.com/apps/blog/categories/show/2148378-eccf-meeting-ohrid-2017


bottom of page