top of page

Sudjelovanje na AlpGov* radionici "Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastruct


Naša djelatnica Marina Škunca aktivno je sudjelovala na radionici pod nazivom „Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastructure“. Radionica je održana dana 19. rujna u Kopru (Republika Slovenija) u organizaciji slovenskog Instituta za zaštitu prirode (Zavod RS za varstvo narave) i EUSALP** radne skupine 7 (AG7), a u suradnji sa slovenskim Ministarstvom okoliša i prostornog planiranja.

Ciljevi radionice bili su produbljivanje razumijevanja koncepata „ekološke povezanosti“ i „zelene infrastrukture“ te završenih i aktivnih projekata/aktivnosti/partnerstva te rasprava i identifikacija izazova vezanih uz:

  • multifunkcionalnost i povezanost zelene infrastrukture;

  • odnos između koncepata „ekološke povezanosti“ i „usluga ekosustava“;

  • prostorno i međusektorsko planiranje;

  • ključne dionike zadužene za implementaciju projekata koji bi omogućili ekološku povezanost među pojedinim područjima te kako adekvatno iskoristiti postojeće projekte i partnerstva.

* AlpGov - akronim projekta „Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine Region“ (Interreg Alpine Space Programme project, http://www.alpine-space.eu/projects/alpgov/en/home).

** EUSALP - akronim Strategije EU za Alpsku regiju (EU Strategy for the Alpine Region; više na: https://www.alpine-region.eu/)


bottom of page