top of page

Sudjelovanje na radionici o identifikaciji skupine Chironomidae


Djelatnica Geonature Ivana Pušić sudjelovala je na prvoj europskoj radionici o metodama identifikacije skupine Chironomidae ("1st European Workshop on Chironomidae Identification Methodology -EWCIM"), održanoj od 30.01. – 03.02.2017. u Nišu (Republika Srbija). Među voditeljima ove radionice ističe se vrhunski europski stručnjak za beskralješnjake dr.sc. Ladislav Hamerlík, autor i koautor nekoliko ključeva za determinaciju Chironomidae Europe i Slovačke. Tijekom radionice sudionici su savladali osnovne tehnike i metode identifikacije jedne od najbrojnijih i raznovrsnijih skupina vodenih kukaca iz reda Diptera (dvokrilaca), a stečeno znanje i iskustvo može se, između ostalog, primijeniti kao pomoćni alat u određivanju kakvoće vode i stanja vodenih ekosustava.

Slika je preuzeta sa službene stranice radionice (EWCIM 2016)


Ukoliko vas zanimaju detalji vezani za radionicu ili moguće informacije za buduće sudjelovanje, posjetite slijedeću stranicu: http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/ewcim/​
bottom of page