DRAVA LIFE - primjer dobre prakse


Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, u svojem priopćenju za javnost, izdvojio je projekt „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ kao primjer dobre prakse obrane od poplava pošto se temelji na korištenju prirodnih poplavnih površina. U izjavi za javnost, ministar Dobrović istaknuo je:

Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.


Geonatura u projektu sudjeluje kao izvođač biološkog monitoringa koji ima za cilj utvrditi stanje biološke raznolikosti prije i nakon izvođenja zahvata kako bi se procijenio utjecaj provedbe projekta na područja ekološke mreže. Obavijest u cijelosti možete naći na stranicama Ministarstva.


GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

  • Facebook Social Icon

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.