top of page

Završeno jednogodišnje istraživanje ptica i šišmiša na VE Podveležje


U veljači 2015. godine završen je projekt Jednogodišnjeg istraživanja ptica i šišmiša na području VE Podveležje.

Cilj projekta bila je procjena učinaka planirane vjetroelektrane na faunu ptica i šišmiša, te pružanje informacija potrebnih za praćenje potencijalnih učinaka koji proizlaze iz gubitka staništa, izmještanje populacija i rizika od kolizije VE Podveležje na ptice i šišmiše.

Za potrebe projekta prvi put je u regiji provedeno radarsko praćenje populacije ptica u vrijeme jesenske migracije. Radarsko istraživanje provedeno je pomoću X-band brodskih radara kako bi se potvrdio migracijski koridor preko planirane VE Podveležje tijekom jesenske migracijske sezone.

Provedena je procjena utjecaja VE Podveležje na ptice i šišmiše, te dane preporuke tijekom rada VE, te preporuke za plan upravljanja okolišem za buduća ulagačka istraživanja faune za potrebe klijenta.


bottom of page