top of page

Sudjelovanje na 5. Hrvatskom botaničkom simpoziju


Djelatnici tvrtke Geonatura sudjelovali su na 5. Hrvatskom botaničkom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem, održanom u Primoštenu u razdoblju od 22. - 25. rujna 2016. godine. Simpozij predstavlja iznimnu priliku za okupljanje botaničara iz Hrvatske, ali i stručnjaka iz središnje i jugoistočne Europe zainteresiranih za rad u ovoj regiji.

Teme simpozija bile su:

1. Evolucija, taksonomija i filogenija

2. Flora, ekologija, vegetacija i biogeografija

3. Fiziologija, anatomija i morfologija

4. Konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša

5. Edukacija, promocija i strukovno djelovanje

6. Primjenjena botanika

Marina Škunca uspješno je održala usmenu prezentaciju na temu „Evaluation of the Island of Veli Brijun From the Aspect of Biodiversity“ gdje je prikazala novu metodu evaluacije prostora s aspekta biološke raznolikosti. Metoda je bazirana na procjeni stanja prisutnih staništa, odnosno njihovog značaja za očuvanje biološke raznolikosti, a osobito je praktična u situacijama kad postoji manjak recentnih podataka o biološkoj raznolikosti određenog predmetnog područja.

Luka Škunca je održao usmenu prezentaciju pod nazivom „Application of Risk Assessment for Plant Invasiveness in Croatia – A Preliminary Comparison“. Obrasci za procjenu rizika za invazivne vrste koriste se već niz godina u Europi i svijetu za procjenu rizika unosa stranih vrsta u poljoprivredu, šumarstvo ili hortikulturu kako bi se izbjegao unos onih vrsta koje bi mogle postati invazivne. S druge strane, u Hrvatskoj dotad nije bio primijenjen niti jedan obrazac, stoga nisu postojali podaci o primjenjivosti istih. Prezentacijom je prikazana preliminarna usporedba primjene 4 različita obrasca u Hrvatskoj te mogućnosti korištenja istih, što je pobudilo veliko zanimanje pristunih.


Knjigu sažetaka moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici:


bottom of page