top of page

Organizacija i održavanje lihenološke radionice “Lichens as a tool for air pollution research”


Geonatura je ponosno sponzorirala dolazak i boravak pozvanih predavača lihenologa na trodnevnu radionicu International lichenology course and workshop: “Lichens as a tool for air pollution research”, koja se održala na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (link). Naš zaposlenik Luka Škunca je bio jedan od petnaest sudionika, dok je naša zaposlenica Maja Maslać bila jedan od organizatora same radionice.


bottom of page