Organizacija i održavanje lihenološke radionice “Lichens as a tool for air pollution research”


Geonatura je ponosno sponzorirala dolazak i boravak pozvanih predavača lihenologa na trodnevnu radionicu International lichenology course and workshop: “Lichens as a tool for air pollution research”, koja se održala na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (link). Naš zaposlenik Luka Škunca je bio jedan od petnaest sudionika, dok je naša zaposlenica Maja Maslać bila jedan od organizatora same radionice.


GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

  • Facebook Social Icon

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.