top of page

Monitoring šišmiša na području Šibensko-kninske županije


Projekt Monitoring šišmiša na području Šibensko-kninske županije započeo je u travnju 2016. godine. Projekt uključuje provedbu monitoringa šišmiša u podzemnim skloništima u razdoblju formiranja porodiljnih kolonija (Ćulumova pećina, Dobra voda), monitoring zimskih kolonija (Ćulumova pećina, Topla pećina na Čikoli) i utvrđivanje dinamike korištenja špilje Stražbenica (u okviru 4 terenska obilaska tijekom godine). Cilj je utvrditi trenutačno stanje kvalitete pojedinih skloništa šišmiša i okolnog staništa te status i brojnost prisutnih vrsta.

Dosadašnja terenska istraživanja provedena su u razdoblju proljetnih migracija u travnju (špilja Stražbenica), u razdoblju formiranja porodiljnih kolonija krajem svibnja, odnosno početkom lipnja 2016. godine (špilja Stražbenica, Ćulumova pećina, Dobra voda) te tijekom migracija u rujnu (špilja Stražbenca). Monitoring šišmiša na lokaciji Dobra voda je uz istraživanje u špilji Dobra voda uključivalo i istraživanje šišmiša u nenaseljenim kućama u zaselku Plenčići nedaleko od nje.


bottom of page