Sudjelovanje na radionici European Vegetation Survey

13.05.2016

Djelatnici Geonature sudjelovali su na 23rd Workshop of European Vegetation Survey (EVS) u Ljubljani koji se održao od 08.-12. svibnja 2014.

 

Teme radionice bile su:

1. Biogeographical patterns and processes in plant communities;

2. Balkan vegetation

 

Marina Škunca uspješno je održala usmenu prezentaciju na temu „Different approaches to vegetation mapping during wind power plants impact assessment“ u kojoj je predstavila dva pristupa u kartiranju vegetacije, a koja mogu značajno pojednostaviti procjenu utjecaja vjetroelektrana na floru i faunu. Naime, kako bi se utvrdila mogućnost negativnog utjecaja izgradnje vjetroelektrana na ugrožene i rijetke stanišne tipove, odnosno povoljna staništa za floru i faunu, kartiranje vegetacije temelji se na fitocenološkom pristupu i služi za izradu detaljne karte staništa temeljene na Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH. S druge strane, kartiranje fizionomskih tipova vegetacije omogućuje izradu prilagođene karte staništa koja služi kao baza za analizu stupnja korištenja prostora od strane ugroženih i rijetkih vrsta ptica i šišmiša.

Luka Škunca izložio je poster s naslovom „Using remote sensing in order to determine the impact of embankment construction on natural vegetation (the Sava River example)“ gdje je prikazano da upotrebom GIS alata i analize različitih karata i povijesnih izvora, moguće je procijeniti utjecaj nasipa na obalnu prirodnu vegetaciju na adekvatan način usprkos manjku recentnih vegetacijskih podataka.

 

Knjigu sažetaka moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici:

http://evs.zrc-sazu.si/BookofAbstracts.aspx

Please reload

GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

  • Facebook Social Icon