top of page

Sudjelovanje na radionici European Vegetation Survey


Djelatnici Geonature sudjelovali su na 23rd Workshop of European Vegetation Survey (EVS) u Ljubljani koji se održao od 08.-12. svibnja 2014.


Teme radionice bile su:

1. Biogeographical patterns and processes in plant communities;

2. Balkan vegetation


Marina Škunca uspješno je održala usmenu prezentaciju na temu „Different approaches to vegetation mapping during wind power plants impact assessment“ u kojoj je predstavila dva pristupa u kartiranju vegetacije, a koja mogu značajno pojednostaviti procjenu utjecaja vjetroelektrana na floru i faunu. Naime, kako bi se utvrdila mogućnost negativnog utjecaja izgradnje vjetroelektrana na ugrožene i rijetke stanišne tipove, odnosno povoljna staništa za floru i faunu, kartiranje vegetacije temelji se na fitocenološkom pristupu i služi za izradu detaljne karte staništa temeljene na Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH. S druge strane, kartiranje fizionomskih tipova vegetacije omogućuje izradu prilagođene karte staništa koja služi kao baza za analizu stupnja korištenja prostora od strane ugroženih i rijetkih vrsta ptica i šišmiša.

Luka Škunca izložio je poster s naslovom „Using remote sensing in order to determine the impact of embankment construction on natural vegetation (the Sava River example)“ gdje je prikazano da upotrebom GIS alata i analize različitih karata i povijesnih izvora, moguće je procijeniti utjecaj nasipa na obalnu prirodnu vegetaciju na adekvatan način usprkos manjku recentnih vegetacijskih podataka.


Knjigu sažetaka moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici:


bottom of page