top of page

Sudjelovanje na radionici i simpoziju o tularima (Trichoptera)


Djelatnica Geonature Anđela Ćukušić pohađala je radionicu „Workshop on Molecular Techniques for the study of Trichoptera“, pod vodstvom Prof. dr. sc. Karla Kjera. Radionica je održana na Rutgers University, New Jearsy (SAD) u razdoblju od 30. svibnja do 02. lipnja 2015. Radionica je održana kao dio simpozija „15th International Symposium on Trichoptera“, koji predstavlja najvažnije svjetsko okupljanje stručnjaka koji se bave tularima (Trichoptera) i održava se svake tri godine.

Cilj radionice bio je ovladati molekularnom tehnikom DNA barkodiranja i primjenom na kukcima tularima (Trichoptera). Na radionici se moglo steći praktično znanje potrebno za samostalni rad s ovom relativno novom molekularnom metodom koja je prihvaćena kao univerzalna metoda za identifikaciju, taksonomiju i filogeniju živog svijeta.

Osim u znanstvenim istraživanjima, budućnost primjene ove metodologije moguća je u ekološkim studijama gdje će omogućiti brzu i preciznu identifikacija bez potrebe za uključivanjem zasebnih taksonomskih stručnjaka za svaku od životinjskih skupina.

Nakon uspješno odrađene radionice, u razdoblju od 04. – 08. lipnja 2015, Anđela Ćukušić sudjelovala je s poster prezentacijom na simpoziju „15th International Symposium on Trichoptera“, također u New Jearsyju (SAD). Poster prezentacija s naslovom „Trichoptera research within project EU Natura 2000 Integration Project – NIP“ izazvala je primjetan interes sudionika, ponajviše od strane znanstvenika iz središnje Europe. Poster je prikazao jednogodišnje rezultate skupine za istraživanje tulara (Trichoptera) na NIP projektu, u sklopu kojeg su prikupljeni su zanimljivi podaci vezani za tulare u različitim vodenim staništima na području Hrvatske.


bottom of page