top of page
NOVOSTI

PROJEKTI

Geonatura d.o.o. okuplja tim stručnjaka s bogatim iskustvom u primijenjenoj ekologiji koji svojim radom sudjeluju u ostvarivanju ciljeva zaštite prirode. Provodimo temeljna biološka istraživanja (inventarizacija i monitoring flore i faune, staništa i ekosustava), ali i specijalističke projekte vezane uz korištenje i gospodarenje prirodnim resursima, prilagodbu na klimatske promjene te održivi razvoj.

Rezultati prikupljeni temeljnim biološkim istraživanjima omogućuju nam analizu postojećeg stanja, planiranje budućih aktivnosti, postavljanje ciljeva zaštite prirode te pripremu i provedbu različitih projekata i postupaka (ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, procjene utjecaja na okoliš, izrade planova upravljanja zaštićenim područjima, akcijskih programa, programa i izvješća o stanju prirode).

S druge strane, provođenje specijalističkih projekata obuhvaća istraživanja za potrebe razvoja energetike (s naglaskom na obnovljive izvore energije), upravljanje vodama te donošenja strateških i prostorno-planskih dokumenata. Pritom provodimo kartiranje vrsta (invazivne, ugrožene i rijetke) i staništa, analiziramo prostor s aspekta biološke raznolikosti, kartiramo i procjenjujemo usluge ekosustava te sudjelujemo u planiranju i implementaciji projekata zelene infrastrukture i drugih ekološki utemeljenih rješenja (eng. Nature-based Solutions).

Svoje znanje i stručnost naši djelatnici nadopunjuju odličnim poznavanjem GIS alata te korištenjem suvremenih znanstvenih metoda u zaštiti prirode (primjerice daljinska istraživanja, ekološko modeliranje, radarsko praćenje ptica, praćenje velikih zvijeri telemetrijom i dr.). U nastavku pogledajte neke od naših projekata:

Obnovljivi izvori energije

SURADNIČKE INSTITUCIJE

bottom of page