top of page
POČETNA
O NAMA
USLUGE
PROJEKTI
NOVOSTI
KONTAKT

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Popis projekata:

 1. Provođenje jednogodišnjeg istraživanja faune velikih zvijeri i šišmiša te izrada elaborata za potrebe procjene utjecaja na okoliš za VE Zelovo i VE Jelenje

 2. Provođenje jednogodišnjeg istraživanja ptica te izrada elaborata za potrebe procjene utjecaja na okoliš za VE Zelovo

 3. Istraživanje porodiljnih kolonija šišmiša na lokalitetu ''Suhi Rumin'' za potrebe izgradnje SE Hrvace

 4. Studija inventarizacije faune na području utjecaja izgradnje planirane HE Janjići i Studija o utjecaju na okoliš i društvo (ESIA)

 5. Osnovno istraživanje ptica i šišmiša na projektnom području vjetroelektrane Podveležje

 6. Analiza i odabir najpovoljnije lokacije za zemljanu fotonaponsku elektranu na otoku Unije

 7. Monitoring faune ptica i šišmiša na području VE Ogorje

 8. Izrada studije ''Analiza prostornih mogućnosti Sisačko-moslavačke županije za korištenje obnovljivih izvora energije''

 9. Monitoring faune ptica i šišmiša na području VE Danilo

 10. Provedba propisanih mjera zaštite okoliša za VE Jelinak koje se odnose na istraživanje faune (ptica i šišmiša)

 11. Provedba cjelogodišnjeg monitoringa šišmiša i ptica za vjetroelektranu Goli - prije izgradnje

 12. Provedba cjelogodišnjeg monitoringa šišmiša i ptica za vjetroelektranu Ripenda - prije izgradnje

 13. Istraživanje ptica i šišmiša, te izrada elaborata za potrebe procjene utjecaja na okoliš za lokaciju VE Stražbenica

 14. Provedba Ornitoloških istraživanja za VE Mesihovina

bottom of page