USLUGE EKOSUSTAVA I NATURA 2000

Popis projekata:

 1. EcoWET – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija (razvoj metodološkog pristup te ocjena stanja i usluga ekosustava)

 2. Sudjelovanje u izradi znanstveno-stručnih podloga o popovskoj gaovici (Delminichthys ghetaldii) i provedba monitoringa šišmiša u špiljskom sustavu Vilina- Ombla

 3. Istražni radovi za ciljne vrste riba i ostale ciljne vrste i staništa područja Vukovara

 4. Izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom (Umbra krameri)

 5. Izrada studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za revitalizaciju rukavca rijeke Mure kod Žabnika u općini Sv. Martin na Muri

 6. Izrada studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za cestu: Granica Grada Zagreba – Ščitarjevo – Bukevje – Veleševec – granica sa Sisačko-moslavačkom županijom

 7. Izrada studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)

 8. Izrada studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izgradnje lučice Crkvine u Parku prirode Vransko jezero

 9. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu RH za uređenje Bednje kod Kuljevčice

 10. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu RH za održavanje plovnog puta rijeke Save

 11. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke - Antinski serpentin

 12. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za cestu Slivno - čvor Rašćane Gornje (A1) - Gornje Igrane, dionice 1 i 3

GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

 • Facebook Social Icon

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.