INFRASTRUKTURA

Popis projekata:

 1. Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat DV 110 kV Bilice - Jelinak, dionica Glunča - Jelinak

 2. Izrada Elaborata zaštite okoliša za rekonstrukciju magistralnih plinovoda DN 400/50 bar i izgradnju odvojnog plinovoda za MRS Slavonski Brod istok

 3. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju dalekovoda DV 2x110 kV TS Bilice – TS Trogir

 4. Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Održavanje nerazvrstane ceste Radoboj – Strahinje (planinarski dom)

 5. Izrada Studije utjecaja na okoliš (SUO) za dionicu pruge Hr. Leskovac - Josipdol

 6. Izrada Studije utjecaja na okoliš za hrvatski dio međunarodnog plinovoda Sotin – Bačko Novo Selo (Srbija) DN 1200/100 bar)

 7. Istražni_radovi, priprema podloga i analiza podataka za izradu SUO za zahvat „Most kopno – Pelješac s pristupnim cestama“

 8. Istražni_radovi, priprema podloga i analiza podataka za izradu SUO za izgradnju Brze ceste granica Mađarske – Virovitica – Okučani – granica BiH, dionica Okučani – granica BiH

 9. Monitoring propusnosti autoceste za životinje

 10. Usluga praćenja učestalosti prolaza divljih životinja ispod Vijadukta Rašćane

 11. Izrada dijela usluga vezanih uz Idejno Rješenje, Studiju izvedivosti, Procjenu utjecaja na okoliš, Procjenu socijalnog utjecaja i Idejnog Projekta za projekt LNG RV
   

GEONATURA d.o.o. / Geonatura Ltd.
za stručne poslove zaštite prirode / Consultancy in Nature Protection

Fallerovo šetalište 22
HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 49 52 130

E-mail: geonatura@geonatura.hr

Web: www.geonatura.hr

 • Facebook Social Icon

OIB / VAT: HR43889044086
MB: 01708511

IBAN: HR 0423600001101647437
Godina osnivanja / Established: 2008.